Ann – inglise keele õpetaja

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuuriteaduse erialal ja hetkel lõpetamas lisaks ka Inglise keele ja kultuuri bakalaureuseprogrammi. Ülikoolis õppimise käigus käisin tööl Eesti Kunstimuuseumis, kus abistasin pedagoogil haridusprogramme läbi viia. Sealt saingi soovi ka edaspidi lastega töötada. 2012 – 2013 viibisin kaks semestrit Hispaanias ülikoolis Universidad Carlos III de Madrid vahetusüliõpilasena, kus oli koos palju erinevatest rahvustest inimesi ning kogu õppetöö käis inglise keeles.
Ka väljaspool kooli ja tööd kasutan inglise keelt igapäevaselt nii kõnes kui ka kirjas.
Töö inglise keele laagris Optimum Semper 2015 andis mulle juurde palju uusi kogemusi, ideid, julgust ja indu, kuna laste nägudelt oli näha, kuidas neile sealne õppimisviis meeldis ning arvan, et see ongi parim tagasiside tehtud tööst. Iga laagris veedetud päevaga sai õpetajatöö mulle südamelähedasemaks.

“What we learn becomes a part of who we are”

Kodulehe tegemine Blueglass