Huviringid vanuseti: 10 – 16 a

 NÄITERING

Oodatud on lapsed vanuses 7-12a.!

Näiteringi osalejad elavad praktilise tegevuse kaudu läbi  elu erinevaid olukordi ning suudavad leida lahendusi.

Näiteringis:.

  • Aavastame eneses küpsust ja julgust;
  • Avaldame oma arvamust, järgime oma vajadusi ning teeme enda seisukohast „tarku” valikuid;
  • Kujutame ennast erinevatesse rollidesse;
  • Õpime ennast väljendama kõne ja kehakeele kaudu;
  • Õpime tegema kaaslastega koostööd;
  • Loome koos näidendi, millega saame esineda.

Näitering toimub 1xnädalas

Tunniplaan

Õppemaks

 

Kodulehe tegemine Blueglass