ÕPPEMAKS

Väikelapsed ja koolieelikud

Õppekava

Õppetundide arv nädalas

Õppemaks

English for kids 6-8aastastele lastele 1t 30€

 

Individuaaltunnid, minirühm

Õppekava

Õppetundide arv nädalas

Õppemaks

Inglise keel 1t (60min) 21€ (11.00€ + 11.00€)
Vene keel kui teine keel 1t (60 min) 18€ (9.00€ + 9.00€)

 

Koolilapsed

Õppekava

Õppetundide arv nädalas

Õppemaks

English  2t 52€
English 1t 30€

 

Individuaaltunnid, minirühm

Õppekava

Õppetundide arv nädalas

Õppemaks

English for Communication! 1t 21€ (11,50€ + 10,50€)
Vene keel kui teine keel 1t (60 min) 18€ (9.00€ + 9.00€)

 

Õppemaksu tasumise tähtaeg

Õppemaks tasutakse vastavalt Õppuri õpingute alustamise kuupäevale ja Huvikooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel hiljemalt iga kalendrikuu 25-ndaks kuupäevaks jooksva kalendrikuu eest. Õppuri puudumine tundidest isiklikel põhjustel ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. Võimalusel ja kokkuleppel asendatakse puudutud tundide arv teistes õppetundides osalemisega.

Õppemaksu ümberarvestus tehakse

seoses lapse puudumisega õppetöölt tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel, vaid juhul kui laps on puudunud 6 tundi või pikemalt. NB! Sel juhul säilib kohatasu – 25% puudutud tundide eest õppemaksult.

Õppuri esindajal on õigus järgnevatele 5%-lisele Õppemaksu soodustusele, juhul kui:

Huvikooli Õppetöös osalevad samast perekonnast kaks või enam last; soodustust saavad kõik samast perest Huvikoolis õppivad lapsed; Õppur osaleb kahes või enamas huviringis korraga.

Individuaal- ja minirühmaõppe puhul tundide aeg, maht, sisu lepitakse kokku õppuri esindajaga. Tunnist puudumisest tuleb ette teatada hiljemalt 3 tundi enne õppetunni algust, vastasel juhul tuleb tasuda tunnitasu!

Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Õppuri esindaja algatusel. Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu-ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust. 

Kodulehe tegemine Blueglass