Meist

Erahuvikool Optimum Semper on loodud 2011. a-l. Koolis toimub õpe kooli pidaja kinnitatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava(de) alusel.

Optimum Semper on õppeasutus, kus pakutakse parimat ja kvaliteetset õpet, mis põhineb huvikooli õpetajate poolt väljatöötatud õppemeetoditel ja -kavadel.
Kooli tegevuse eesmärgiks on koolieelsete laste igakülgne arendamine, koolinoorte õpetamine ja tugiõppe võimaldamine keeltes (eesti, inglise, vene), matemaatikas ja loodusõpetuses.
Huvikooli visioon
Usaldusväärne huvikool, kus aidatakse integreeruda Eesti ühiskonda, tulla toime igapäevaeluga ning saavutada edutulemusi konkurentsis.

Kooli iseärasused:

  • valmistub õppeks eesti õppekeelega koolis;
  • omandab ja kinnistab teadmisi, oskusi ja vilumusi vene keeles;
  • täiendab ja aktiviseerib inglise keele sõnavara;
  • harjutab eesti ja inglise keeltes rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning õpib julgelt õpitavates keeltes suhtlema;
  • mõistab, et keeli õppida on lõbus ja põnev;
  • tunneb huvi erinevate kultuuride vastu: eesti, vene, inglise;
  • areneb mitmekülgselt ja loovalt;
  • saab positiivse õppimise kogemust.
Meie meeskond:
Olga N. – koolijuht, eesti keele õpetaja
Irina – alushariduse õpetaja, algkooli õpetaja
Tatjana – alushariduse õpetaja, algkooli õpetaja
Viktoria O.– logopeed, alushariduse õpetaja
Viktorija F.- kunstiringi õpetaja
Маrgarita – eesti keele õpetaja
Milleenia – eesti keele õpetaja
Annica – eesti keele õpetaja
Elena – inglise ja vene keelte õpetaja
Jelena – inglise keele õpetaja

Koos aitame lastel läbi eduelamuse maksimaalselt areneda!

Kodulehe tegemine Blueglass