Inglise keel (eesti ja vene keele baasil)

Inglise keel avab piiramatud võimalused kõikjal maailmas edukas olla.  Nii et miks mitte aidata lapsi neid võimalusi ära kasutada?

On palju erinevaid võimalusi, lähenemisi ja arusaamisi, kuidas keelt õpetada ja need kõik on õiged, kui need lähtuvad lapsest ja lapse huvist. Iga gruppi tundma õppides meie kogenud õpetaja leiab just sellele grupile sobiliku meetodi keeleõppeks.

Loome lastele keeleõppetundides loomulikku ja sõbralikku keelekeskkonda. Tulles näete, kui huvitav ja vaheldusrikas võib olla keele õppimine.

Laps :

  • huvitub keele õppimisest;
  • õpib suulisest kõnest aru saama;
  • julgeb rääkida: küsida, paluda, reageerida, kasutada tundides õpitud sõnavara;
  • omandab vajalikud keelendid läbi erinevate töömeetodite (paaris- ja rühmatöö, rollimäng, intervjuu, dramatiseering jms);
  • omandab õige häälduse;
  • tuleb toime kirjutamisülesannetega.

Palun tutvuge tunniplaaniga!

Õppemaks

Olete oodatud inglise keelt õppima ja õpitut kinnistama!

Kodulehe tegemine Blueglass