Ettevalmistus kooliks (vene keeles)

Kooli sisseastumiseks kaasaegne laps peab omama palju oskusi erinevates valdkondades. Ettevalmisturühmad koolides on tihti väga suured ning  õppetegevus on pinguline ja hästi väsitatav. Individuaaltunnid või minirühmad on kõige effektiivsem viis õppida, sest et:

  • õppekava on valmistatud individuaalselt ja vastavalt soovidele ja eesmärkidele;
  • kogu õpetaja tähelepanu on suunatud vaid Teie lapsele;
  • tundide aeg, maht, ja sisu on kokkulepitav;
  • õppeprotses on huvitav ja meeldiv seetõttu effektivne

 Õppetegevuse valdkonnad:

  • emakeel ja kõne
  • matemaatika
  • eesti keel kui teine keel
  • inglise keel
  • mina ja keskkond

 

Õppemaks

Kodulehe tegemine Blueglass