KOOLIEALISED
TÄISKASVANUD
 • Keelepraktika:
 • Eesti keele vestluskursus
 • Inglise keele vestlukursus

Uudised

OPTIMUM SEMPERI iseärasused:
 • kvalifitseeritud, kogenud ja tiitlitega pedagoogid, metoodiliste materjalide autorid;
 • läbimõeldud individuaalne lähenemine igale lapsele;
 • õppesisu varieerumine olenevalt lastevanemate soovidest ja lapse vajadustest;
 • arendavad õppekavad;
 • Perioodil 02.01.2014 kuni 30.09.2014 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Õppeinfosüsteemi väljatöötamine”.
  Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.
 • head tulemused lastel;
 • usaldusväärsed suhted lastevanematega;
 • kaasaegne õpikeskkond.
 • unnamed

Optimum Semper Video
Kodulehe tegemine Blueglass