Teatrimäng (õppekeel: eesti keel)

Julgemaks, avatumaks ja loovamaks teatrimängu kaudu – võtke laps kaasa, tulge ja proovige.

  Lapsed mängivad ja etendavad situatsioone, mida nad päevast päeva enese ümber näevad ja kogevad, mida on neile ette loetud.

Teatrimäng       

mõjutab lapse keelelist arengut:

  • keelelist väljendusoskust,
  • kuulamis- ja jutustamisoskust,
  • sõnavara, 
  • ilmekust,
  • erinevate tegevuste matkimist,
  • fantaasiat,

aitab omandada paremini kirjanduslugude, situatsioonide sisu,

aitab väljendada oma tundeid liikumise, sõna, miimika ja intonatsiooniga.

 Teatrimäng õpetab ja arendab.

 Teeme tihedat koostööd Aruküla huvikooliga, kust käivad meil külas eesti lapsed meie lastega suhtlemas ja teatrimängu mängimas. 

Tunniplaan

Õppemaks

Kodulehe tegemine Blueglass