Eesti keel kui teine keel

Iga lapsevanem teab, et Eestis edukas olla tähendeab see eesti keeles suhelda oskama.

Laps õpib:

  • mõista ja kasutada fraase ja väljendeid igapäevastes olukordades;
  • järjekindlalt väljendada oma mõtteid;
  • julgelt alustada/jätkata vestlust;
  • grammatiliselt õigesti rääkima;
  • uued sõnad erinevates valdkondades-
     
     

Gruppid taseme põhjal:
nõrk tase (rühm “Osalen”) – hakkab arendama suuline suhtlemisoskus;
keskmine tase (rühm “Omandan”) – mõistab ja kasutab keelt enamustes olukordades;
kõrg tase (rühm “Oskan”) – suudab oma mõtteid selgelt väljendada  tuttavatel teemadel, püüab grammatiliselt õigesti rääkida.

 

Palun tutvuge tunniplaaniga!

Õppemaks

Kodulehe tegemine Blueglass