Mängu-ja eelkool (eesti keeles)

Mängukooli põhieesmärgid — intellektuaalne areng ja kooliks ettevalmistamine.

 Laps õpib meeldivas keskkonnas:

  • grupis töötama:  tal areneb suhtlemisoskus, kannatlikkus, oskus kuulata;
  • tööle keskenduma: tal areneb tähelepanelikkus;
  • ülesandest aru saama ja ülesannet täitma vastavalt õpetaja juhistele;
  • suuliselt ennast väljendama.

 

Kursus sisaldab eesmärgistatud praktilist tegevust järgmistel õppevaldkondadel: 

  • matemaatika  (matemaatilised mõisted, numbrid, geomeetrilised kujundid, suuruste võrdlemine, rahaühikud);
  • keel ja kõne (suuline väljendusoskus, sõnade õigete grammatiliste vormide kasutamine ja lausete õige struktuurne ülesehitus);
  • loodusõpetus (silmaringi laiendamine, taimede, loomade ja lindude eristamine, loodusnähtuste ja- objektide kirjeldamine, loodusmappide piltide järgi vestlemine);
  • lugemine ja kirjutamine;
  • õppemängud;
  • liikumismängud sõnadega.

 

Palun tutvuge tunniplaaniga!

Õppemaks

Kodulehe tegemine Blueglass