Eesti keel kui teine keel

Eesti keel varakult selgeks – mängides, lauldes ja suheldes!

 Laps õpib motiveerivas ja meeldivas keskkonnas:

  • kuulama ja mõisma eesti keelt;
  • kasutama keelt situatsioonides, mis tulevad ette igapäevases tegelikus elus;
  • julgelt rääkima ja väljendama oma mõtteid.

 

Palun tutvuge tunniplaaniga!

Õppemaks

Kodulehe tegemine Blueglass