Mängu-ja eelkool (vene keeles), keeleõpe

Kursuse “Laps ja maailm” põhieesmärgid – lapse intellektuaalne areng ja kooliks ettevalmistamine.

Laps õpib meeldivas keskkonnas:

 • grupis töötama;
 • tööle keskenduma ;
 • loogiliselt mõtlema ;
 • õppima.

Kursuse sisu:

 • matemaatiline areng  (numbrid, geomeetrilised kujundid, suurused, ajamõisted, konstrueerimine);
 • keeleline areng (mõttete väljendamine, lugude koostamine, kirjeldamine, ümberjutustamine);
 • maailm meie ümber (silmaringi laiendamine, taime-ja loomariigi mitmekesisuse avastamine, reeglite tundmaõppimine);
 • lugemis- ja kirjutamismängud;
 • peenmotoorika areng (maalimine, kleepetöö, plastiliinist ja tainast modelleerimine, mängud liivaga);
 • õpioskuste arendamine.

Keeleõpe soovil:

 • inglise keel
 • eesti keel

 

Palun tutvuge tunniplaaniga!

Õppemaks

 

Kodulehe tegemine Blueglass