Eesti ja inglise keel

Meil on võimalik õppida

  • eesti keelt inglise keele baasil
  • inglise keelt nii eesti kui vene keele baasil

Eesmärk: aidata kaasa keele oskuse omandamisele lähtuvalt keeletasemete nõuetest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust.

Individuaal-, minirühmaõppetund kestab 60 min.

Individuaalõppetunni hind: 17.00€

Minirühmaõppetunni hind: 8,50€/laps

Kodulehe tegemine Blueglass