Inglise keel (eesti keele baasil)

Huvikool Optimum Semper pakub inglise keele kursusi nii lastele kui ka koolinoortele.

On palju erinevaid võimalusi, lähenemisi ja arusaamisi, kuidas keelt õpetada ja need kõik on õiged, kui need lähtuvad lapsest ja lapse huvist. Iga gruppi tundma õppides meie kogenud õpetaja leiab just sellele grupile sobiliku meetodi tulemuslikuks keeleõppeks.

Loome lastele keeleõppetundides loomulikku ja sõbralikku keelekeskkonda. Tulles näete, kui huvitav ja vaheldusrikas võib olla keele õppimine.

Erinevad atribuudid muudavad  keeleõppe huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Igale lapsele meeldib osaleda ühistegevuses, liikumises, mängudes ja lavastustes.  Tunnis lapsed kuulavad, teevad kaasa  ja kordavad vastavalt oma soovile ja võimekusele. Lauldes ja mängides ei tüdine lapsed sõnade kordamisest ning omandavad õige häälduse. 

Ootame kõiki keelehuvilisi läbi mängu ja huvitavate tegevuste õppima!

Grupi suurus: 8-10 last.

Tunniplaan

Õppemaks

Kodulehe tegemine Blueglass