Noortekohtumine 2020 Otepääl

Elagu sotsiaalmeedia ja digiteadlikud noored!

Meie projekt “Kuidas pean sotsiaalmeedias orienteeruma?” toimus Otepääl 02.08-08.08.2020. Projektis osalesid Tallinna, Saue, Ida-Virumaa noored. Laagriks ettevalmistavaks etapiks sai ettevalmistav kohtumine, kus projekti aktiivsemad noored arutasid projekti kava, jagasid vastutust, tegid riskianalüüsi, hindasid kõik riskid ja valmistasid Epo-vaiguga töötamise juhendi. Meie projekti eesmärgiks oli: Sotsiaalmeedias orienteerumine (Facebook, Instagramm, Youtube, Snapchat), noorte digiteadlikkuse tõstmine nii ohtudest kui võimalustest.

Saabudes kaardistasime pädevused ja ootused. Neid oli huvitav esimesel päeval lugeda ja viimasel päval neid uuesti vaadata – soovin õppida suhtlema eestlastega, leida sõpru teisest rahvusest, praktiseerida keelt, õppida midagi uut, leida ennast, tõsta oma küberteadlikkust, aru saada, kas minu eelarvamused teise rahvuse suhtes leiavad kinnitust, julgust saada suhtlemisel vene noortega, ennast proovile panna, projekt on minu jaoks väljakutse, kuna esimest korda puutun nii lähedalt kokku vene noortega.

Tegime ja tutvustasime palakateid “Meie noortekohtumise turvalisus”. Osalesime ajurünnakus “Mida sinu arvates võib internetis teha ja mida mitte” Selgus, et meil projektis on väga teadlikud noored, kes on üsna targad ja elavad sellega, et interneti kasutamine pakub meile palju ja mitmekesiseid võimalusi. Noored jagasid mõtteid, kes milliseid sotsiaalmeedia kanaleid kasutab. Noorte hinnangud oma digioskustele olid väga head. Küsimusele Mida teed peamiselt Instagramis ja Facebookis? kõige rohkem noored vastasid, et vaatavad sõprade postitusi, enda pilte ja videoid, niisama veedavad vaba aega, jälgivad blogijaid. Arutelust selgus, et ise noored ei taha eriti blogit pidada, pigem jälgivad teiste blogisid.

Rääkisime, kes on need influencerid ehk mõjuisikud, mõjukanalid, keda ja mida me jälgime.
Noored tutvusid spetsialisti artikliga: Mida, millal, milleks postitada Facebooki ja Instagrami. Analüüsisime enda ja teiste sotsiaalmeedia kasutamist.
Noored Brigitta, Emma, Ilja ja German enne projekti toimumist kogusid infot teemal “Kas Sotsiaalmeedia võib olla karjäär” ja jagasid oma tähelepanekuid töötoa läbiviimisel.

Noortele väga meeldis kohtumine blogijaga Deana Noop, algselt olid kõik vaiksed ja ei julgenud alustada vestlust, kuid tasapisi tekkisid küsimused ja vestlus elavnes.
Edvard ja Katerina visiid praktilise töötoa, kuidas saab pilte töödelda instagrammis ja rääkisid, kuidas luuakse illusioone ja võltsarvamusi enda elust, mida teised võtavad eeskujuna. Tekkis kuum arutelu. Noored Anastasia ja Säde tutvustasid uuringu “Sotsiaalmeedia roll vägivaldse käitumise kujundajana noorte seas Facebooki näitel” tulemusi ja noored täitsid anonüümse ankeedi, kust selgus, et mõnedel on olnud probleeme halvustava sisuga sõnumite saamise ja küberkiusamisega. Meil käis külas konstaabel Maarja Punak, kes tõi väga palju näiteid, mis on juhtunud ja kuidas peab tegutsema juhul kui tegemist on küberkiusamisega.
Kõik noored edukalt läbisid kübertarkuse testi “Ole valmis!” täiendades ja testides oma teadmisi.Noored Nikita ja Vahur viisid läbi töötoa: “Enda kuvandi loomine ja sotsiaalmeedia mõju tööle kandideerimisel”, rääkisid oma kogemusest.

Mängisime ägedaid mänge.
Noored Nikita ja Igor viisid töötoa “Võtmehoidja tegemine”. Nad ikkagi nägid meiega vaeva. Seda tööd me tegime kõikide päevade vältel samm-sammult. Mõnedel noortel ei tulnud vaigu valamine hästi välja ja nad pidid hilisõhtuni nendega istuma ja aitama tegema.

Projekti käigus oli loodud kübertarkuse teemal mäng kahoot, koostatud küberturbe ülesanded, tehtud lauamäng.

Meie projekt lõppes ägeda õhtuga “Kräu”. Me mängisime mänge, tantsisime vene ja eesti tantse, suhtlesime, rääkisime anekdoote, laulsime lemmiklaule kahes keeles  ja istusime suheldes hilisõhtuni lõkke ääres.

Meie projekti mõju on väga suur, kuna projekti noored oskavad nüüd paremini sotsiaalmeedias orienteeruma, omasid ettekujutuse sotsiaalmeedia positiivsetest ja negatiivsest külgedest, on teadlikud sotsiaalmeedia võimalustest, küberkiusamisest ja on teistele sotsiaalmeedia kasutajatele eeskujuks.

Noortekohtumised on harivad ettevõtmised, mis annavad väga palju julgust, enesekindlust ja positiivset suhtumist teistesse. Projekt andis meile tohutu kogemustepagasi, kus me õppisime ja kogesime rohkem, kui oskasime oodata.

Meil olid väga imelised juhid Olga ja Milleenia, kes koos meiega mõtlesid projekti huvitavaks ja tore seltskond, kelle järele me hakkame igatsema.

Vanemate tagasiside:

Aitäh, Nora nautis mõlemat projekti väga!
Kui rääkisime järgmise aasta suveplaanidest, siis Nora lisas kiirelt, et ta tahab järgmine aasta taas projektilaagris osaleda, sellel aastal oli saanud ka palju uusi tuttavaid laagrist ja sada asja veel, mis tore oli. Aitäh, Olga, ja kui järgmise aasta plaanide sisse mahub ka sarnane laager, siis tänu ette info saatmise eest, Nora on kindlasti osalemas.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

Kodulehe tegemine Blueglass