Noortekohtumine 2018

5.-10.augustil toimus Taevaskojas noortekohtumine, millest võtsid osa eesti noored Illuka Koolist ja vene noored Huvikoolist Optimum Semper. Noorte vanus oli 11-15a. Sai palju tehtud, uusi sõpru leitud, julgust teises keeles suhelda ja kõige tähtsam … noorte vahel koostöö ja sõprussuhted tugevdatud.

Projekti teemaks oli “Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste”.

Projekti raames:

– Noored praktiseerisid keeli. Vene noortel paranes eesti keele oskus. Eesti noored harjutasid vene keelt. Kasvas koostöövalmidus: vene, eesti noored aitasid üksteist teises keeles rääkimisel.

– Õpisid oma eluteed mitmekesises Eestis ette kujutama: teadus, haridus, elukutse. Mõtlesid tuleviku peale.

– Noortel paranes õppimisoskus, laienes silmaring. Noored õppisid tegevusi ette valmistama, läbi viima.

– Tekkis huvi kultuuridevahelise suhtluse vastu. Noored jõudsid veendumusele, et noorte tulevik ja sõprussidemed on nende enda käes.

Noortele meeldisid väga projekti mitmekesised tegevused: Õhtu sõbra peres, „Eesti mälumäng EV100”, Leidurite töötuba: Teeme ise kõlari, Lauamängude valmistamine Taevaskoja kohta,  seikluspargi külastamine, Parvematk, Töötuba: Noorte unistused ja tulevik, Taevaskoja seikluspark, palju seltskonnamänge ja muud huvitavat.

Programmi eestvedajaks on SA Archimedese noorteagentuur.

Kodulehe tegemine Blueglass