Noortekohtumine 2021 Otepääl

Noored avastasid iseennast ja tasandasid õpilünki.

02.08-07.08.2021 toimus meie II noortekohtumine “Avasta iseennast!”

Projektis osalesid noored vanuses 14.-18a. (13 eesti ja 13 vene noort). Meie igapäevased tegevused ja elurütm olid pärast 2020/2021 õppeaastat häiritud. Oli raske on raske luua endale uued positiivsed igapäevarutiinid ja võidelda hirmu, apaatsuse, üksilduse, motivatsioonipuudusega. Pidev mõtlemine viirusele ja sellega seotud olukorrale tekitasid liigset ärevust – projekt aitas leida meetodeid enda rahustamiseks ja ärevusega toimetulekuks.
02.08 saabusime Otepääle Sokka puhkekeskusesse majutasime ennast ja hakkasime mängima tutvumismänge. Kohe esimesel õhtul Säde ja Nora rääkisid meile unenäopüüdja legendi, indiaanlaste traditsioonidest ja unenäopüüdja toimest ja selle värvuste omadustest. Me asusime unenäopüüdjaid mesterdama.
03.08 päev algas töötoaga: “Lihtsad viisid, kuidas saab ennast avastada ja ise oma stressi maandada”. Mõtlesime oma vaimse tervise peale, saime teada, kuidas kogunevast stressist lihtsalt ja kiiresti vabaneda. Avastasime iseennast, tunnetasime, kuidas masseerimine muudab meie meele rõõmsamaks, sest vabaneb oksütotsiin — hormoon, mis tekitab heaolutunnet. Pealelõunat oli töötuba: Kunst kui vaimse heaolu tekitaja. Rääksiime polümeersavi omadustest. Tegime vahvaid helmeid. Töö käigus tekkis mõtte kinkida need helmed heategevusorganisatsioonile Vaprusehelmed: Helmes teeb vapramaks!  Vaprusehelmed olid loodud krooniliste haigustega laste ravi toetamiseks, nende abistamiseks valulike protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul. Iga valuliku protseduuri eest laps saab ühe vaprust tähistava helme. Õhtul mängisime maastiku-/meeskonnamängu “Galileo Seiklus”. Mängu võtmesõnad olid strateegia, kommunikatsioon, rollide jaotus, koostöö. Lõime kohas staabi. Staabis panime valmis seadmed, mille abil tiimid hakkasid üksteist maastikul jälgima ja juhatama õigetesse kontrollpunktidesse. Kui oleme suutnud oma tiimi juhatada õigesse kohta, avanes tiimile küsimus, kus luges iga osaleja panus!
04.08 toimusid töötoad: “Avasta ennast meditatsiooni abil” ja  “Avasta ennast muusikaterapia abil”. Päev lõppes meeskonnamänguga.
05.08 toimusid töötoad “Motivatsioon ja enesehinnagu tõstmine”, “Kunst kui vaimse heaolu tekitaja” (II). Päev lõppes lõkke ääres meditseerimisega.
06.08 toimusid töötoad “Naer muudab maailma”, “Jooga kui oma keha tundma õppimine ja avanemine ning sisemise tasakaalu saavutamine”. Tagasisidemängud.
07.08 oli ärasõit.

 

Noored arendasid sotsiaalseid oskusi

25.07-30.07.2021 toimus meie noortekohtumine „Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste“.

Projektis osalesid noored vanuses 11-15a. Tallinna Huvikoolist Optimum Semper ja Illuka Koolist (Illuka vallast). Projekti tegevuste kaudu tahtsime saada emotsionaalset toetust pärast distantsõpet, maandada pingeid, üles äratada enda loovust ja julgust olla loovad, arendada suhtlemisoskust ja tasandada õpilünkasid. Tänu projektile saime suurendada oma tuleviku võimalusi ja muuta  end enesekindlamaks suhtlemisel teisest rahvusest noortega, saime praktiseerida eesti ja vene keelt.

Meil on hea meel, et meie partnerlus jätkub 5 aasta jooksul. Üheskoos proovime muuta meie elu paremaks! Pooldame põhimõtet „emakeel pluss kaks võõrkeelt” ning leiame, et mitmekeelsus Euroopa Liidus avab teed ja võimalused, aga positiivne ja enesekindel noor näeb oma elu positiivses võtmes. Projekti jooksul olime leidlikud ja loovad, mis tekitas meis rõõmu ja elevust ning oli ülimalt tervendav. Loovus on see, mis muudab meie elu huvitavamaks. Kohe kui saabusime mängisime tutvumismänge. Mängud aitasid luua avatud õhkkonda ja ühtsustunnet, aitasid kohaneda ja liita meid, et kaoksid pinged. Meeskonnamäng “Noortepassi saared” aitas avastada noortepassi, tutvustada 8 võtmepädevust, õpetas oma õppimist kirja panema ja siduma õpitulemused võtmepädevustega. Järgmisel päeval meil toimusid huvitavad töötoad “Kujuta!” ja “Magusaga stressi vastu”. Saime rääkida iseendast, oma huvidest, iseloomu omadustest, kogemustest ja taustast. Joonistuste ja kollaažide abil püüdsime luua ettekujutuse meie grupist. Ühine kokkamine liitis meid suurepäraselt. Selles oli palju loovust ja suhtlemist. Õhtul mängisime spioonimängu “Oleme maalilma päästjad”. Pidime tegema meeskonnatööd, et päästa ühiskond viiruse eest! Lahendasime missioone ja kogusime vihjeid, et kätte saada salapärane numbrite ja sõnade kombinisatsioon, mõtestasime koodi lahti. Motivatsiooni tõstis see, et meist sõltub maailma päästmine, kuna kui missioon jääb lahendamata, siis levib üle maailma õel viirus. Seda me muidugi ei tahtnud. Kolmandal päeval animatsiooni loomisel oli tööd kuhjaga: stsenaristid, kunstnikud, dekoratsioonide maalijad, operaatorid jne. Läbi töö ja koostöö iga noor sai oma selliseid sotsiaalseid oskusi nagu abivalmidust, vastastikkust, otsusekindlust, grupis tegutsemist, positiivsust, lahenduskesksust, eneseregulatsiooni ja vastutustunnet arendada. Neljandal päeval kujutasime asju ette – Mis siis juhtub? Mis siis saab? Kui mul oleksid nt tiivad ja saaksin lennata. Mõtlesime välja ebatavalisi ja naljakaid asju, arutasime ja tegime esitlused. Päeva teisel poolel lasime oma loovusel lennata, mõtlesime, kuidas saab õppimist liikuvamaks muuta, vaatasime videoid, kuidas saab vahetunnid aktiivsemaks ja liikuvamaks muuta, kuidas kodus õppides liikuvaks püsida, jagasime kogemusi. Tasandasime õpilünkasid seiklusmängu mängides – pidime koostöös täitma viis praktilist ülesannet, kasutades teadmisi. Iga grupp sai suure, koodiga lukustatud kasti. Koodi murdmiseks ja kasti avamiseks tuli lahendada ülesanne. Õige lahendus avas järgmise kasti ja sealt edasi läbi uute ülesannete lahendamise saime avada viimase kasti.

See oli tore meeldejääv projekt, mille tegevused panime ise kokku ja saime tegevusi ise läbi viia. Kõik need oskused, mis me saime projektis arendada on väga vajalikud. Oleme kindlad, et meie viies projekt sama partneriga viib järgmiseni!

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel

Noortekohtumine 2020 Otepääl

Elagu sotsiaalmeedia ja digiteadlikud noored!

Meie projekt “Kuidas pean sotsiaalmeedias orienteeruma?” toimus Otepääl 02.08-08.08.2020. Projektis osalesid Tallinna, Saue, Ida-Virumaa noored. Laagriks ettevalmistavaks etapiks sai ettevalmistav kohtumine, kus projekti aktiivsemad noored arutasid projekti kava, jagasid vastutust, tegid riskianalüüsi, hindasid kõik riskid ja valmistasid Epo-vaiguga töötamise juhendi. Meie projekti eesmärgiks oli: Sotsiaalmeedias orienteerumine (Facebook, Instagramm, Youtube, Snapchat), noorte digiteadlikkuse tõstmine nii ohtudest kui võimalustest.

Saabudes kaardistasime pädevused ja ootused. Neid oli huvitav esimesel päeval lugeda ja viimasel päval neid uuesti vaadata – soovin õppida suhtlema eestlastega, leida sõpru teisest rahvusest, praktiseerida keelt, õppida midagi uut, leida ennast, tõsta oma küberteadlikkust, aru saada, kas minu eelarvamused teise rahvuse suhtes leiavad kinnitust, julgust saada suhtlemisel vene noortega, ennast proovile panna, projekt on minu jaoks väljakutse, kuna esimest korda puutun nii lähedalt kokku vene noortega.

Tegime ja tutvustasime palakateid “Meie noortekohtumise turvalisus”. Osalesime ajurünnakus “Mida sinu arvates võib internetis teha ja mida mitte” Selgus, et meil projektis on väga teadlikud noored, kes on üsna targad ja elavad sellega, et interneti kasutamine pakub meile palju ja mitmekesiseid võimalusi. Noored jagasid mõtteid, kes milliseid sotsiaalmeedia kanaleid kasutab. Noorte hinnangud oma digioskustele olid väga head. Küsimusele Mida teed peamiselt Instagramis ja Facebookis? kõige rohkem noored vastasid, et vaatavad sõprade postitusi, enda pilte ja videoid, niisama veedavad vaba aega, jälgivad blogijaid. Arutelust selgus, et ise noored ei taha eriti blogit pidada, pigem jälgivad teiste blogisid.

Rääkisime, kes on need influencerid ehk mõjuisikud, mõjukanalid, keda ja mida me jälgime.
Noored tutvusid spetsialisti artikliga: Mida, millal, milleks postitada Facebooki ja Instagrami. Analüüsisime enda ja teiste sotsiaalmeedia kasutamist.
Noored Brigitta, Emma, Ilja ja German enne projekti toimumist kogusid infot teemal “Kas Sotsiaalmeedia võib olla karjäär” ja jagasid oma tähelepanekuid töötoa läbiviimisel.

Noortele väga meeldis kohtumine blogijaga Deana Noop, algselt olid kõik vaiksed ja ei julgenud alustada vestlust, kuid tasapisi tekkisid küsimused ja vestlus elavnes.
Edvard ja Katerina visiid praktilise töötoa, kuidas saab pilte töödelda instagrammis ja rääkisid, kuidas luuakse illusioone ja võltsarvamusi enda elust, mida teised võtavad eeskujuna. Tekkis kuum arutelu. Noored Anastasia ja Säde tutvustasid uuringu “Sotsiaalmeedia roll vägivaldse käitumise kujundajana noorte seas Facebooki näitel” tulemusi ja noored täitsid anonüümse ankeedi, kust selgus, et mõnedel on olnud probleeme halvustava sisuga sõnumite saamise ja küberkiusamisega. Meil käis külas konstaabel Maarja Punak, kes tõi väga palju näiteid, mis on juhtunud ja kuidas peab tegutsema juhul kui tegemist on küberkiusamisega.
Kõik noored edukalt läbisid kübertarkuse testi “Ole valmis!” täiendades ja testides oma teadmisi.Noored Nikita ja Vahur viisid läbi töötoa: “Enda kuvandi loomine ja sotsiaalmeedia mõju tööle kandideerimisel”, rääkisid oma kogemusest.

Mängisime ägedaid mänge.
Noored Nikita ja Igor viisid töötoa “Võtmehoidja tegemine”. Nad ikkagi nägid meiega vaeva. Seda tööd me tegime kõikide päevade vältel samm-sammult. Mõnedel noortel ei tulnud vaigu valamine hästi välja ja nad pidid hilisõhtuni nendega istuma ja aitama tegema.

Projekti käigus oli loodud kübertarkuse teemal mäng kahoot, koostatud küberturbe ülesanded, tehtud lauamäng.

Meie projekt lõppes ägeda õhtuga “Kräu”. Me mängisime mänge, tantsisime vene ja eesti tantse, suhtlesime, rääkisime anekdoote, laulsime lemmiklaule kahes keeles  ja istusime suheldes hilisõhtuni lõkke ääres.

Meie projekti mõju on väga suur, kuna projekti noored oskavad nüüd paremini sotsiaalmeedias orienteeruma, omasid ettekujutuse sotsiaalmeedia positiivsetest ja negatiivsest külgedest, on teadlikud sotsiaalmeedia võimalustest, küberkiusamisest ja on teistele sotsiaalmeedia kasutajatele eeskujuks.

Noortekohtumised on harivad ettevõtmised, mis annavad väga palju julgust, enesekindlust ja positiivset suhtumist teistesse. Projekt andis meile tohutu kogemustepagasi, kus me õppisime ja kogesime rohkem, kui oskasime oodata.

Meil olid väga imelised juhid Olga ja Milleenia, kes koos meiega mõtlesid projekti huvitavaks ja tore seltskond, kelle järele me hakkame igatsema.

Vanemate tagasiside:

Aitäh, Nora nautis mõlemat projekti väga!
Kui rääkisime järgmise aasta suveplaanidest, siis Nora lisas kiirelt, et ta tahab järgmine aasta taas projektilaagris osaleda, sellel aastal oli saanud ka palju uusi tuttavaid laagrist ja sada asja veel, mis tore oli. Aitäh, Olga, ja kui järgmise aasta plaanide sisse mahub ka sarnane laager, siis tänu ette info saatmise eest, Nora on kindlasti osalemas.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti toel.

Noortekohtumine 2019 Vaiblas

Tervislikud eluviisid ühendavad noori

Meie noortekohtumine teemal „Tervislikud eluviisid“  toimus Vaibla puhkekeskuses 28.07-03.08.2019.  Kohtumise teema valisime eelkõige selle tõttu, et noorte liikumisaktiivsus on viimastel aegadel oluliselt vähenenud ning erinevate mugavuste, näiteks soe tuba ja pehme diivan kui ka paljude erinevate tehniliste ajaveetmisvõimalustega (internet) tekkimisega on langenud noorte otsene vajadus või soov liikuda.

Esimesel päeval alustasime sõitu juba varahommikul. Kohtumisele tulid Tallinna noored (meie partnerid Huvikoolist Optimum Semper) ja Illuka noored Jõhvist. Tallinna noored jõudsid kohale natuke varem ja ootasid meid kuni saabumiseni. Seejärel liitusime ning suundusime kõik koos sööma. Peale einestamist jagunesime tubadesse ja noored said oma toakaaslaste ning teiste noortega tutvuda. Järgmisena kutsusime kõik kokku ja tegime kokkulepped, kuidas järgime noortekohtumisel  tervislikku eluviisi ja hoiame eemale tervisele kahjulikest harjumustest. Õhtu saabudes mängisime aga lõbusaid tutvumismänge ning pärast seda toimus ajurünnak „Noorte kahjulikud harjumused“, mis pani kohe mõtlema oma eluviisidele ja harjumustele. Anonüümselt kirjutatud lipikutest kujundasime kahjulike harjumuste stendi, mis andis hea ülevaate grupi kommetest. Ülejäänud õhtu, mida oligi jäänud vaid paar tundi, oli vaba aeg omavaheliseks suhtlemiseks ja sisseelamiseks.

Teisel päeval panime paika projekti ootused ja püstitasime probleemi, millele hakkame projekti raames lahendusi leidma. Seejärel tutvusime ümbrusega, panime paika territooriumi piirid, mida omapead ei tohtinud ületada ning arutlesime gruppides, millised võivad olla riskid, mis ümbruskonnas meie eesmärke mõjutavad. Pärastlõunat mõtisklesime jälle, mida tähendab meie jaoks tervislik eluviis, panime kirja üleskutsuvad laused lihtsate ja tervislike harjumuste kohta. Need olid järgmised: Alusta päeva hommikuvõimlemisega! Eelista limonaadile vett! Liiguta ennast! Kõnni palju!. Seejärel oli isikliku tervisliku plaani koostamine, kus igaüks pidi analüüsima, mis on tema jaoks oluline, et  tervislikult elada. Need ülesanded panid meid rohkem mõtlema oma eluviisile ja tervisele. Arutledes andsid mõned noored üksteisele mõtteid ja hoogu nõuannetega. Näiteks tuleb muretseda endale telefonirakendus, mis näitab päevast sammude arvu, et motiveerida mõnd kindlat arvu saavutama iga päev.

 

 

Õhtul mängisime Maffiat. Enne mängu rääkisime liikumise ja lõdvestuse kasulikkusest staatilise tegevuse juures. Teatud aja tagant tegime erinevaid võimlemisharjutusi noorte endi juhendamisel. See oli lõbus ja liikumist toetav tegevus. Seejärel mängisime võrkpalli. Päev oli väsitav, kuid oleme kokkuvõtet tehes kõik üht meelt, et kehaline aktiivsus tugevdab tervist ja istumisega seotud tegevusi peaks päevas olema minimaalselt, eriti koolivaheajal.

Kolmandal päeval kodulehe ampser.ee abil analüüsime oma päevamenüüd, võrdlesime erinevaid toiduaineid ja rääkisime, kuidas aitavad need tervislikul viisil kehakaalu kontrolli all hoida või seda alandada. Analüüs pani meid mõtlema, mis satub tavaliselt meie taldrikule ja mis oleks õige valik, mida noor organism vajab. Sel päeval toimus meil ka orienteerumine. Õppisime nii kaarti lugema kui meeskonnatööd tegema. Mängu kokkuvõttes leidsime, et orienteerumismäng motiveerib inimesi rohkem liikuma, arendab füüsilisi oskusi ja pakub kehale tervislikku koormust. Õhtul käisime ujumas.Ujumine andis meile energiat, koormust kogu kehale ning hea tuju.

Neljandal päeval me jagunesime meeskondadesse ja mängisime viktoriini teemal „Sportlik eluviis“, sõitsime aerupaatidega, mängisime tervisliku eluviisi teemalist liikumismängu aardejaht. Sel päeval saime palju uusi teadmisi ja oskusi, näiteks teada, et aerusurf arendab tasakaalutunnetust, aga tasakaalu hoidmine paneb tööle kõhu ja selja siselihased, millega me muidu tööd ei tee. Aerutõmbed panevad tööle õlad, selja lailihased ja biitsepsi, samuti treenib see sõrme kõverdajalihaseid. Aardejahi aardeks oli tervislik maiuspala – porgandid, arbuus, tomatid  ja actimelid. Me tegelesime aktiivsete tegevustega ja õppisime üksteist tundma ning üheskoos arendasime koostööoskusi.

Kuuendal päeval meil oli aktiivtöö „Inseneeri terviserada“. Enne tegevust tuletasime meelde, mis on terviserada, mis on leppemärgid ning kuidas neid kaardil kujutatakse või mis on terviseraja eesmärk. Meeskonnatööna koostasime puhkekeskuse ümbruses ise väljamõeldud terviserada. Kujutasime terviseraja paberile, järgmisena oli teistel ülesandeks loosiga tõmmatud terviseraja läbida ja anda tagasisidet. Sel päeval mängisime lisaks Paintballi. Värskes õhus mängimine on tõesti äge! Siin oli liikumist, koostööd ja meeskonnaliikmete abistamist. Analüüsides antud tegevust tõime välja, miks organiseeritud tegevus oli kasulik.

Päev lõppes lõkkeõhtuga liikumismängude saatel. Mõtlesime mänge ja viisime need läbi.  Järgmine päev jäi kõigile meelde ja tõi kõige rohkem positiivseid muljeid. Algul olid meeskonnaülesanded värskes õhus, mille võitjad said teenida parve ehituseks lisamaterjali. Pidime spagettidest tegema nii pika ja vastupidava topsialuse, kui võimalik, mis hoiaks topsi, kuni sinna vett valatakse. Peale seda pidime tegema pudelist raketti, vee ja rattapumba abil. Lõpuks hakkasime tegema parve, milleks anti 30 minutit aega. Iga meeskonnaliige sai end tunda laevameistrina, nagu üksikul saarel. Pidime nutikad olema, et ettejuhtuvatest asjadest alus valmistada. Kui kõik valmis said, tassisime oma parved Võrtsjärvele, kus toimus teatevõistlus. Tiimitöö läks meil hästi ja kõik täitsid oma rolli. Mitte kellegi parv ei uppunud huvitaval kombel ära.

Õhtul toimusid meil Noortekohtumise 2019 pulmad, sest oleme juba kolm aastat koos käinud ja mõnele osalejale jääb see projekt selle koosseisuga viimaseks. Pruudi ja peiu valisid noored ise endi hulgast, tingimusteks olid, et osatäitjad peavad olema vähemalt 14 aastat vanad, osalenud vähemalt kahel noortekohtumisel ja on ise nõus vastavat rolli täitma. Pulm möödus lõbusalt ja hiljem mängisime pimedani oma selle laagri lemmikmängu – pilgutamist. Viimase projektiöö puhul saime ka juhendajatelt loa kauem üleval olla, et rohkem omavahel suhelda.
Me oleme väga kindlad, et tervislik eluviis võib olla maitsev ja lõbus! Koostöö teisest rahvusest noortega kujunes väga edukaks! Projekt aitas meil olla veelgi ettevõtlikumad, algatusvõimelisemad, usalduslikud ja koostöövalmivad projektis osalejad.

Me soovime jagada selle artikliga positiivseid mõtteid projektist ja tunneme koosolemisest rõõmu. Me  väärtustame koosolemist väljas looduse käes. Meil kõigil on muutunud suhtumine tervislikusse eluviisi. Oleme väga tänulikud eesvedajale SA Archimedese noorteagentuurile ja projekti juhendajatele Olgale ja Piiale kõikide heade asjade eest, mis on meiega  juhtunud ja mida  oleme saavutanud. Kiidame ka ennast selle toreda projekti ettevalmistamise ja läbiviimise eest, tänu millele oleme teadlikumaks saanud ja muutnud oma suhtumist tervislikusse eluviisi kui ka tugevdanud oma sõprussidemeid teisest rahvusest noortega.

Kirke, Liseth, Igor, Nikita

Noortekohtumine 2018

5.-10.augustil toimus Taevaskojas noortekohtumine, millest võtsid osa eesti noored Illuka Koolist ja vene noored Huvikoolist Optimum Semper. Noorte vanus oli 11-15a. Sai palju tehtud, uusi sõpru leitud, julgust teises keeles suhelda ja kõige tähtsam … noorte vahel koostöö ja sõprussuhted tugevdatud.

Projekti teemaks oli “Noorte koostöö ja sõprussidemete tugevdamine läbi tegevuste”.

Projekti raames:

– Noored praktiseerisid keeli. Vene noortel paranes eesti keele oskus. Eesti noored harjutasid vene keelt. Kasvas koostöövalmidus: vene, eesti noored aitasid üksteist teises keeles rääkimisel.

– Õpisid oma eluteed mitmekesises Eestis ette kujutama: teadus, haridus, elukutse. Mõtlesid tuleviku peale.

– Noortel paranes õppimisoskus, laienes silmaring. Noored õppisid tegevusi ette valmistama, läbi viima.

– Tekkis huvi kultuuridevahelise suhtluse vastu. Noored jõudsid veendumusele, et noorte tulevik ja sõprussidemed on nende enda käes.

Noortele meeldisid väga projekti mitmekesised tegevused: Õhtu sõbra peres, „Eesti mälumäng EV100”, Leidurite töötuba: Teeme ise kõlari, Lauamängude valmistamine Taevaskoja kohta,  seikluspargi külastamine, Parvematk, Töötuba: Noorte unistused ja tulevik, Taevaskoja seikluspark, palju seltskonnamänge ja muud huvitavat.

Programmi eestvedajaks on SA Archimedese noorteagentuur.

Kodulehe tegemine Blueglass